Podlahové vytápění Ekomplex

Nohy v teple & chladná hlava

Příjemné pohodlné bydlení - to je zejména pocit tepelné pohody a domácího klidu.

Podlahové vytápění navodí příjemný pocit tepla od nohou a zároveň zachová chladnější vzduch k lepšímu dýchání bez zvířeného prachu. Zanedbatelné nejsou ani úspory nákladů na topení díky nižší teplotě teplonosné vody v systému.

Jak najít nejlevnějšího dodavatele elektřiny

Ceny elektřiny si volíte Vy

Koneční odběratelé mohou ovlivňovat cenu elektřiny. Soustředíte se na tuto položku ve svém rozpočtu, nebo se stále ještě v cenách elektřiny nevyznáte?

O cenách elektřiny se začalo více mluvit v souvislosti s liberalizací trhu elektřiny. Docházelo k ní postupně od roku 2002. Od ledna 2006 mají všichni koneční zákazníci právo na výběr dodavatele elektřiny.

Právě díky tomu se objevilo mnoho nových dodavatelů. Liší se cenami elektřiny, ale i dalšími faktory. Kvůli velkému počtu dodavatelů je pro některé lidi složité se v nabídce orientovat. Přitom je dobré vědět, kdo má pro vás skutečně nejvýhodnější podmínky. Jen tak ušetříte výraznou část za energie. A že ve většině případů nejde o nezanedbatelné částky.

Výpočet ceny elektřiny

Cena elektřiny je stejně jako u zemního plynu složená z regulované a neregulované části.

Jaký je výpočet ceny elektřiny?Regulovaná část představuje platbu za distribuci, poplatek za systémové služby, poplatek za činnost operátora trhu s elektřinou a poplatek související s podporou obnovitelný zdrojů (pro dotaci tzv. „zelené elektřiny“). Tuto část ceny elektřiny určuje Energetický regulační úřad.

Neregulovanou část ceny elektřiny tvoří pevná cena za měsíc a cena silové elektřiny. Peněžní výše této části je ovlivněná konkrétním dodavatelem. Je tedy tvořená trhem. V současné době je mnoho obchodníků s elektřinou. Vždy však vybírejte pečlivě a nenechte se zlákat jen zdánlivě výhodnými podmínkami. Trh s elektřinou je upravený zákonem.

Kromě regulované a neregulované části se do ceny zahrnují také daně – DPH a daň z elektřiny.

Zákazníci odebírající elektřinu se člení pod místa připojení k síti – odběratele připojení k síti velmi vysokého napětí, zákazníci připojení k síti vysokého napětí a zákazníci připojení k síti nízkého napětí (domácnosti maloodběr a podnikatelé maloodběr).

Porovnání cen elektřiny a plynu. Snižujeme.cz

Published on  06.05.2013